0722-887377 / 035-214151
Skruvgatan 3, 302 44 Halmstad

Gravstenrestaurering

Att renovera innebär att återskapa ett så nära ursprungligt skick eller ett likvärdigt utförande som fanns vid nytillverkningen. Renovering på gravsten utförs oftast i samband med textkomplettering men kan förekomma som separat beställning.

En gravsten, som funnits på gravplats under en tid, påverkas av yttre faktorer som sol, regn, nedfall, bevattning eller olika närliggande arbeten. Stenen kan påverkas genom blekning eller missfärgning. En regelbunden rengöring förhindrar missfärgning medan exempelvis solens påverkan med blekning inte kan undvikas om placeringen är sådan att stenen utsätts för direkt solsken. Olika material har olika egenskaper och påverkas mer eller mindre av ovanstående.

Jag är inte bra på att rita, utan har mönstret i huvudet. Jag börjar med att titta ordentligt på stenen, sedan är det bara att börja skapa.

testimonail Ahmed Ablah

Jag jobbar gärna för hand för att få fram den rätta skönheten i stenen, men ibland behöver man ta till maskiner. Med hjälp av maskinerna kan jag till exempel skapa olika linjer, ytor och texturer.

testimonail Ahmed Ablah

Det finns inget som jag inte kan göra i sten. Allt från stora skulpturer till små figurer, gravstenar, köksbänkar, stenmöbler, etc. Jag välkomnar alla som har idéer och tankar som ni vill förverkliga. Jag älskar utmaningar, inget är för stort eller för litet!

testimonail Ahmed Ablah