Natursten är ett naturmaterial, som är beständigt och inte påverkas nämnvärt av tiden men ändå kräver aktsamhet och omvårdnad för att bibehålla sitt utseende och karaktär.

Enligt kulturminneslagen måsten en begravningsplats vårdas och detta gäller i hög grad gravstenen. För äldre gravstenar gäller särskilda regler och de bör hanteras med stor omsorg och försiktighet då de utgör viktiga inslag för sin tidsperiod.

Genom regelbunden (helst årligen) rengöring kan stenen behålla ursprungligt utseende och karaktär. Olika typer av sten har olika känslighet för olika rengöringsmedel och metoder.Grovt kan stensorterna indelas i silikatsten (granitlika typer av sten) och karbonatsten (marmor och kalksten).

Är du osäker bör du tag reda på vilken typ av material gravstenen består av, särskilt vid äldre kulturgravsten, bör kunnig person rådfrågas.